top of page
DATA
FOR
TRAVELER

RECOMMEND FOR TRAVELER

ปลั๊กแปลงไฟ Univerasal Adapter พกพา/ท่องเที่ยว

1.วิธีการเลือก ปลั๊กแปลงไฟ Universal Adapter สำหรับพกพา/ท่องเที่ยว

-เลือกปลั๊กแปลงไฟขนาดกะทัดรัด ที่สามารถพกพาได้ง่าย จะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ รวมถึงสามารถเก็บอุปกรณ์ไว้ในส่วนที่ป้องกันการกระแทกหรือเสียหายได้

-เลือกปลั๊กไฟพกพาที่น้ำหนักค่อนข้างเบา จะช่วยให้สะดวกในการพกพาไม่น้อย

-ถ้าป็นไปได้ ควรเลือกซื้อปลั๊กไฟพกพาแบบมีสีสัน ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เผื่อเอาออกมาใช้จะได้สะดุดตา ไม่ลืมเก็บ

-ปลั๊กไฟพกพาที่ดี ควรจะใช้ได้ในหลายโซนของประเทศ หรือเป็นแบบ Universal Adapter ครอบคลุมการใช้งานได้ทุกแถบพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งประเทศที่มีโวลต์ของกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างจากประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, แคนาดา และโซนอเมริกาใต้ เป็นต้น การพกปลั๊กไฟแบบ universal adapter จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรมีติดตัวไว้

2.การใช้ปลั๊กแปลงไฟ และ Universal Adapter ที่ถูกวิธีสำหรับพกพา/ท่องเที่ยว

-เลือกใช้ปลั๊กไฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยมีเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ(มอก.)

-ไม่ควรใช้ไฟเกินกำลังไฟที่ปลั๊กไฟสามารถจ่ายไฟให้ได้ โดยปกติปลั๊กไฟจะมีกำลังไฟอยู่ที่ 250โวลต์

-หลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กไฟในพื้นที่ ที่มีน้ำหรือความชื้น

-ไม่ควรละเลย หรือใช้ปลั๊กไฟที่มีการชำรุด เช่น สายละลาย,ตัวเต้ารับเสียหาย,อุปกรณ์หลุด เพราะความประมาทเล็กๆน้อยๆอาจหมายถึงชีวิตได้

-หากระหว่างการใช้งาน เกิดมีประกายไฟ กลุ่มควัน หรือมีเสียงแปลกปลอมออกมาจากปลั๊กไฟ ให้รีบถอดปลั๊กรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อออกทันที

bottom of page