top of page
 • ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. รุ่น DT6118 

  • ความยาวสาย 2 เมตร
  • ตัวปลั๊กมี 6ช่อง 1สวิชต์
  • รองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2200 วัตต์
  • สายไฟมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 5-2553
  • สวิตช์นิรภัย มอก. 824-2551
  • เต้ารับมาตรฐาน มอก. 166-2549
  • เต้ารับและเต้าเสียบมาตรฐาน มอก. 166-2549
  • ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
  • วัสดุไม่ลามไฟ
  • มีม่านนิรภัย

  ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. รุ่น DT6118 2M

  SKU: 8853038010730
  579฿Price
   • ควรอ่านคำเตือนและวิธีใช้งาน
   • ไม่ควรใช้กระแสไฟฟ้าเต็มกำลังที่กำหนด
   • ปลั๊กจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์ผ่านไฟฟ้าเท่านั้น
   • สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ ทีวี วีดีโอ เครื่องเสียง ฯลฯ
   • อย่าวางปลั๊กจ่ายไฟไว้ใกล้มือเด็กหรือไว้ในที่เปียกน้ำ
   • ถ้าสายไฟหรือปลั๊กจ่ายไฟฟ้าเกิดความร้อนมากหรือมีกลิ่นไหม้ ควรหยุดใช้งานทันที
   • ระวังอย่าให้ปลั๊กจ่ายไฟตกกระแทกอาจทำให้สวิทซ์ไฟ เสียหายได้
   • ห้ามแก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนสภาพสินค้า
   • เต้ารับใช้สำหรับเต้าเสียบเท่านั้น
   • ตรวจสอบสภาพปลั๊กจ่ายไฟอย่างสม่ำเสมอ
   • หากเกิดความเสียหายควรเปลี่ยนใหม่
   • การถอดปลั๊กจ่ายไฟหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ควรจับที่สายไฟ อาจทำให้เกิดอันตรายได้
   • ปิดสวิทซ์และถอดปลั๊กจ่ายไฟออกหลังเลิกใช้งาน
   • ห้ามวางปลั๊กไฟฟ้าใกล้วัสดุติดไฟง่ายทุกชนิด
   • ห้ามใช้นิ้วหรืออุปกรณ์อย่างอื่นเสียบลงไปในเต้ารับ
  bottom of page