top of page
 • สินค้า DP2

  เต้ารับเป็นแบบ UNIVERSAL และวัสดุไม่ลามไฟ

  ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. รุ่น DP2

  87฿Price
  สี: white
  • -ควรอ่านคำเตือนและวิธีใช้งาน

   -ไม่ควรใช้กระแสไฟฟ้าเต็มกำลังที่กำหนด

   -ปลั๊กจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์ผ่านไฟฟ้าเท่านั้น

   -สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ ทีวี วีดีโอ เครื่องเสียง ฯลฯ

   -อย่าวางปลั๊กจ่ายไฟไว้ใกล้มือเด็กหรือไว้ในที่เปียกน้ำ

   -ถ้าสายไฟหรือปลั๊กจ่ายไฟฟ้าเกิดความร้อนมากหรือมีกลิ่นไหม้ ควรหยุดใช้งานทันที

   -ระวังอย่าให้ปลั๊กจ่ายไฟตกกระแทกอาจทำให้สวิทซ์ไฟ เสียหายได้

   -ห้ามแก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนสภาพสินค้า

   -เต้ารับใช้สำหรับเต้าเสียบเท่านั้น

   -ตรวจสอบสภาพปลั๊กจ่ายไฟอย่างสม่ำเสมอ

   -หากเกิดความเสียหายควรเปลี่ยนใหม่

   -การถอดปลั๊กจ่ายไฟหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ควรจับที่สายไฟ อาจทำให้เกิดอันตรายได้

   -ปิดสวิทซ์และถอดปลั๊กจ่ายไฟออกหลังเลิกใช้งาน

   -ห้ามวางปลั๊กไฟฟ้าใกล้วัสดุติดไฟง่ายทุกชนิด

   -ห้ามใช้นิ้วหรืออุปกรณ์อย่างอื่นเสียบลงไปในเต้ารับ

  bottom of page