top of page

ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. รุ่น DT 3318

 • ความยาวสาย 5 เมตร
 • ตัวปลั๊กมี 3 ช่อง 3 สวิชต์
 • รองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2300 วัตต์
 • สายไฟมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 11-2553
 • สวิตช์นิรภัย IEC 60934 มอก. 824-2551
 • เต้ารับมาตรฐาน มอก. 166-2549
 • เต้ารับและเต้าเสียบมาตรฐาน มอก. 166-2549
 • ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
 • วัสดุไม่ลามไฟ
 • มีม่านนิรภัย

ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. รุ่น DT 3318 5M

SKU: 8853038011188
579฿Price
 • -ควรอ่านคำเตือนและวิธีใช้งาน

  -ไม่ควรใช้กระแสไฟฟ้าเต็มกำลังที่กำหนด

  -ปลั๊กจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์ผ่านไฟฟ้าเท่านั้น

  -สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ ทีวี วีดีโอ เครื่องเสียง ฯลฯ

  -อย่าวางปลั๊กจ่ายไฟไว้ใกล้มือเด็กหรือไว้ในที่เปียกน้ำ

  -ถ้าสายไฟหรือปลั๊กจ่ายไฟฟ้าเกิดความร้อนมากหรือมีกลิ่นไหม้ ควรหยุดใช้งานทันที

  -ระวังอย่าให้ปลั๊กจ่ายไฟตกกระแทกอาจทำให้สวิทซ์ไฟ เสียหายได้

  -ห้ามแก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนสภาพสินค้า

  -เต้ารับใช้สำหรับเต้าเสียบเท่านั้น

  -ตรวจสอบสภาพปลั๊กจ่ายไฟอย่างสม่ำเสมอ

  -หากเกิดความเสียหายควรเปลี่ยนใหม่

  -การถอดปลั๊กจ่ายไฟหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ควรจับที่สายไฟ อาจทำให้เกิดอันตรายได้

  -ปิดสวิทซ์และถอดปลั๊กจ่ายไฟออกหลังเลิกใช้งาน

  -ห้ามวางปลั๊กไฟฟ้าใกล้วัสดุติดไฟง่ายทุกชนิด

  -ห้ามใช้นิ้วหรืออุปกรณ์อย่างอื่นเสียบลงไปในเต้ารับ

bottom of page