top of page
  • Writer's pictureDATA Trusted POWER

6 วิธีกับการใช้ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยงคอมพังการใช้งานปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องทั้งก่อนใช้ ขณะใช้ และหลังใช้งานนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้ เพราะการใช้ที่ไม่ระมัดระวัง ไม่ถูกวิธี หรือแม้แต่การเลือกซื้อปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้คำนึงถึงว่าอุปกรณ์ที่คุณซื้อมาต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หรือที่เรียกโดยย่อว่า มอก. นั่นเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งนั้นก็เพื่อเป็นคำแนะแนวให้กับผู้ผลิต ให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหมาสมต่อการใช้งานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งหากคุณใช้ของที่ไม่ได้มาตรฐานที่ดีเพียงพอแล้ว ย่อมเสี่ยงต่อชีวิตคุณ คนรอบข้าง และเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณอีกด้วย และอาจเรียกได้ว่านี่นับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวังจร และเกิดไฟไหม้ได้อีกด้วย


ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ใช้ผิดวิธี อาจเปลี่ยนชีวิตได้


ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า การเลือกใช้ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานที่ดี และการเอาใจใส่และศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง จะทำให้ชีวิตและทรัพย์สินของคุณไม่เสี่ยงต่ออันตรายใด ๆ ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้เลย กลับกัน หากคุณไม่สนใจ ปล่อยปละละเลย หรือแม้แต่การไม่ตรวจเช็กสภาพของปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์เลยตั้งแต่ซื้อมาจนยาวนานถึงปัจจุบัน ประสิทธิภาพของอุปกรณ์มักเสื่อมโทรมตามกาลเวลาและการใช้งาน หากเกิดสภาพชำรุดแล้วคุณไม่ดูแล หรือนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง อันตรายต่าง ๆ ก็คงจะเป็นเรื่องที่คุณเลี่ยงไม่พ้น


การใช้ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง 6 วิธี ไม่เสี่ยงคอมพัง


1.การเลือกใช้ปลั๊กไฟที่มีมาตรฐานสูง และเป็นยี่ห้อที่ไว้ใจได้ เพราะจะทำให้คุณไม่ต้องมีความเสี่ยงต่อการชำรุด อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ควรจะเป็น หรือปัญหาต่าง ๆ ตามมาภายหลังได้

2.ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพแล้ว ไม่ควรเก็บไว้เพราะเสียดาย หรือคิดว่าคงนำมาใช้งานได้อยู่ เพราะการเสี่ยงกับภาวะไฟฟ้าลัดวงจร หรือภัยอื่น ๆ ที่จะตามมา คงไม่คุ้มกันอย่างมากทีเดียว

3. ไม่ควรใช้ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ที่เฉอะแฉะ หรือเวลามือเปียกน้ำเป็นอันขาด

4. ควรถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะนอกจากจะประหยัดค่าไฟแล้ว ยังช่วยไม่ให้คุณต้องเสี่ยงอันตรายต่อเหตุต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดได้

5. ควรเสียบปลั๊กให้แน่นพอเมื่อใช้งาน การเสียบแบบหลวม ๆ อาจเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

6. ควรหมั่นตรวจตรา ดูแลเอาใจใส่ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครื่องใช้ตัวอื่น ๆ เพื่อถนอมให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีประสิทธิภาพการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น


คอมพิวเตอร์นั้น เมื่อได้มาครอบครองแล้ว การดูแลรักษาก็เป็นของคู่กัน คงไม่ต่างจากปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง ที่ยิ่งต้องใส่ใจตั้งแต่การเลือกซื้อ การดูแลรักษา จะทำอุปกรณ์เหล่านี้ใช้ได้อย่างปลอดภัย และมีอายุที่ยาวนาน

4,199 views0 comments
bottom of page