top of page
  • Writer's pictureDATA Trusted POWER

5 ข้อต้องรู้ มาตรฐานสีของสายไฟที่ดีเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงสายไฟเราก็คงจะรู้จักกันดี เพราะมีอยู่ในบ้านเรือนและอาคารทุกหลัง ซึ่งสายไฟนั้น ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากทางระบบไฟฟ้า เพราะใช้ในการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไปยังจุดต่าง ๆ ที่เราต้องการใช้งาน ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับหลอดไฟ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ได้กำหนดมาตรฐานสีของสายไฟ ที่เปลี่ยนจาก มอก.11-2531 เป็น มอก.11-2553 ขึ้นมาบังคับใช้ เพื่อต้องการปรับปรุงให้สายไฟในบ้านเรามีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล IEC 60227 ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ


ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย และการทำงานที่สะดวกง่ายดายขึ้นจากการกำหนดการเดินสายด้วยสีของสายไฟอย่างชัดเจน ซึ่งในวันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝาก เกี่ยวกับมาตรฐานสีของสายไฟ ที่ดีนั้นจะต้องเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย


5 ข้อต้องรู้ มาตรฐานสีของสายไฟที่ดีต้องเป็นแบบนี้


1.ระบุสีของสายไฟห้ามเกิน 5 แกน ตามมาตรฐานที่ทาง สมอ.กำหนด มอก.11-2553 ขึ้นมาบังคับใช้ ดังนี้


1.1 สายแกนเดี่ยว ไม่ได้ระบุสี

1.2 สาย 2 แกน ระบุสีฟ้า(N) สีน้ำตาล(L)

1.3 สาย 3 แกน ระบุสีฟ้า(N) สีน้ำตาล(L) สีเขียวแถบเหลือง(G)

1.4 สาย 4 แกน ระบุสีน้ำตาล(L1) สีดำ(L2) สีเทา (L3) สีเขียวแถบเหลือง(G)

1.5 สาย 5 แกน ระบุสีฟ้า(N) สีน้ำตาล(L1) สีดำ(L2) สีเทา (L3) สีเขียวแถบเหลือง(G)


2.ระบุสีของสายไฟตามระบบเฟส มาตรฐาน มอก.11-2553


2.1 ระบบ 1 เฟส ประกอบไปด้วย

-สายเฟส ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟสีน้ำตาล

-สายนิวทรัล ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟสีฟ้า

-สายดิน ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟสีเขียวแถบเหลือง


2.2 ระบบ 3 เฟส ประกอบไปด้วย

-สายเฟส A ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟสีน้ำตาล

-สายเฟส B ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟสีดำ

-สายเฟส C ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟสีเทา

-สายนิวทรัล ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟสีฟ้า

-สายดิน ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟสีเขียวแถบเหลือง


นอกจากมาตรฐานสีของสายไฟ คุณสมบัติอื่น ๆ ก็ต้องผ่านด้วย


3. ตามมาตรฐานสีของสายไฟ ฉนวนที่ใช้หุ้มจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ฉนวนที่นำมาใช้หุ้มบอกสีของสายไฟนั้น จะต้องเป็นแบบพอลิไวนิลคลอไรด์ ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 โวลต์


4.มาตรฐานสีของสายไฟที่ดี ต้องได้รับเครื่องหมายมาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์ เพื่อรับรองความปลอดภัยต่อการนำไปใช้งาน


5.ประสิทธิภาพของฉนวนสายไฟต่อการนำไปใช้งาน ตามมาตรฐานสีของสายไฟ ต้องเป็นฉวนกันความร้อนได้ที่ 70 -90 องศาเซลเซียส


และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสีของสายไฟที่ดี และปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานทุกประเภทในระบบไฟฟ้า โดยเราควรเลือกสายไฟแบบที่มีตรารับรองคุณภาพมอก. และตรวจสอบก่อนการใช้งานด้วยมัลติมิเตอร์อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะปฏิบัติงาน และไม่เกิดความผิดพลาดใด ๆ

1,576 views0 comments
bottom of page