top of page
  • Writer's pictureDATA Trusted POWER

14 ชนิดของปลั๊กไฟที่ทั่วโลกให้การยอมรับ อาจมีประโยชน์กับคุณเมื่อต้องเดินทางแน่นอนว่าการที่ทั่วโลกมีชนิดของปลั๊กไฟมากถึง 14 ชนิด เป็นสิ่งที่สร้างความปวดหัวให้กับผู้ที่ต้องเดินทางข้ามประเทศต่าง ๆ ไม่น้อย เพราะด้วยความแตกต่างของกระแสไฟและปลั๊กไฟที่รองรับของแต่ประเทศนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงเมื่อคุณต้องไปในประเทศที่มีลักษณะของปลั๊กที่หลากหลายด้วยแล้วละก็ การศึกษาและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเทศนั้น ๆ จึงเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากยามต้องเดินทาง เพราะคงจะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ ทั้งการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น วันนี้เราจึงอยากจะนำเสนอชนิดของปลั๊กไฟแบบต่าง ๆ แบบเข้าใจจ่าย ๆ ให้คุณพอจะมีแนวทางเบื้องต้นในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง


14 ชนิดของปลั๊กไฟ ที่หลายประเทศเลือกใช้


1. แบบ A


- เป็นปลั๊กไฟแบบแบนมีอยู่สองขา ซึ่งขาแต่ละด้านจะไม่เท่ากัน ด้านหนึ่งใหญ่ ด้านหนึ่งเล็ก ไม่สามารถเสียบสลับกันได้

- นิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น


2. แบบ B


- จะมีลักษณะแบบปลั๊กที่มีสามขา โดยจะมีหนึ่งขากลมและสองขาแบน

- นิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เช่นเดียวกันกับแบบ A


3. แบบ C


- เป็นตัวยอดฮิตในบรรดาชนิดของปลั๊กไฟทั้งหมดที่ใช้กันมากมายในยุโรป จึงมีชื่อเรียกว่า Europlug

- เป็นขากลมสองขา หัวปลั๊กจะมีลักษณะแบน ๆ หน่อย

- นิยมใช้ในยุโรปทั้งหมด ยกเว้นในประเทศอังกฤษ


4. แบบ D


- เป็นปลั๊กแบบขากลมทั้งสามขา วางเรียงคนละมุมกันเป็นลักษณะทรงสามเหลี่ยม ขาที่ใหญ่สุดจะอยู่ชั้นบน

- นิยมใช้ในประเทศในแถบอินเดีย เนปาล ศรีลังกา


5. แบบ E


- มีลักษณะที่เป็นขากลมสองขา อีกทั้งยังสามารถรองรับขากลมสายดินได้ด้วยรูที่มีเพิ่มมาในปลั๊กชนิดนี้

- นิยมใช้ในประเทศฝรั่งเศส และสโลวาเกีย


6. แบบ F


- จะเพิ่มคลิปกราวด์อยู่สองด้านของปลั๊ก ในขณะที่รายละเอียดอื่น ๆ นั้นไม่ต่างจาก แบบ E

- นิยมใช้ในประเทศสเปน เยอรมัน และ ออสเตรเลีย


ชนิดของปลั๊กไฟ อีก 7 รูปแบบที่ยังคงมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน

7. แบบ G


- เป็นปลั๊กแบบขาแบนทั้งสามขา เต้ารับและตัวปลั๊กจะรับส่งกันเป็นอย่างดี จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้กับปลั๊กและเต้ารับอื่น ดังนั้น จึงเป็นปลั๊กที่นักท่องเที่ยวควรพกตัว adapter ไปให้พร้อม

- นิยมใช้ในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และ แถบ ไซปรัส


8. แบบ H


- มีขาแบบแบนสามขา แต่ขาสองขาที่อยู่ด้านล่าง จะวางตัวแบบ เอียง 45 องศา

- นิยมใช้ในประเทศแถบอิสราเอล


9. แบบ I

- มีขาแบนสามขา เช่นกัน แต่ขาสองขาด้านล่าง เป็นชนิดของปลั๊กไฟคล้ายตัววี คนละด้านกับแบบ H

- นิยมใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ อาร์เจนตินา


10. แบบ J


- มีขากลมสามขา วางตัวแบบสามเหลี่ยม

- นิยมใช้ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์


11. แบบ K


- มีขากลมสองขา และมีขากราวด์ยื่นมาออก

- นิยมใช้ในประเทศเดนมาร์ก


12. แบบ L


- มีขากลมสามขา เรียงกันเป็นแนวตรง

- นิยมใช้ในประเทศอิตาลี


13. แบบ M


- ปลั๊กขากลมขนาดใหญ่จำนวนสามขา วางตัวเรียงกันเป็นสามเหลี่ยม

- นิยมใช้ในประเทศแถบแอฟริกาใต้


14. แบบ N


- มีขาดินอยู่บนสุดของปลั๊ก และมีขาแบบกลมทั้งสามขา วางเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม

- นิยมใช้ในประเทศบราซิล


ชนิดของปลั๊กไฟทั้ง 14 ชนิดนี้ ย่อมมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่การเตรียมตัวให้พร้อมและปรับตัวให้เข้ากับประเทศที่จะไป ต่อให้มีรูปแบบของปลั๊กไฟมากกว่านี้ ก็ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวล

4,884 views0 comments
bottom of page