top of page
  • Writer's pictureDATA Trusted POWER

อุปกรณ์ต่อสายไฟ มีอะไรบ้าง เรื่องที่ต้องรู้ก่อนลงมือทำในยุคปัจจุบัน ไฟฟ้าได้กลายเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการดำรงชีวิตของเราทุกคน เราต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ หม้อหุงข้าว ตู้เย็น ทีวี แอร์ พัดลม ชาร์จโทรศัพท์มือถือ และอื่น ๆ อีกมากมายตามความต้องการของแต่ละคน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน โดยเราจะต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่อสายไฟหลัก ๆ ในบ้านเสียก่อนว่ามีอะไรบ้าง มีการใช้งานถูกประเภทหรือไม่ และได้มีการติดตั้งที่ถูกต้อง ปลอดภัยหรือปล่าว


ซึ่งในวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อสายไฟต่าง ๆ มาแนะนำกัน หากคุณรู้จักและเข้าใจถึงการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว ก็จะทำให้คุณมั่นใจในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ข้อมูลนั้นจะเป็นอย่างไร เราไปดูกันเลย


มารู้จักกับอุปกรณ์ต่อสายไฟว่ามีอะไรบ้าง


1.มิเตอร์ไฟฟ้า


ทำหน้าที่วัดหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้ในแต่ละเดือน ประกอบด้วยมอเตอร์ที่คอยหมุนบอกค่าพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ไปเป็นยูนิต เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟตัวแรก ที่ใช้สำหรับบ้านเรือนและอาคาร


2.เมนสวิตซ์


เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟตัวที่ 2 ถัดจากมิเตอร์ ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร ให้มีความปลอดภัยในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร โดยเราสามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ทันทีด้วยการสับเมนสวิตซ์ลง


3.เซอร์กิตเบรกเกอร์


ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์อัตโนมัติในการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีการลัดวงจร ที่มีกระแสไม่เกินขนาดจำกัดของเครื่อง


อุปกรณ์ต่อสายไฟจำเป็น ต้องมีไว้เพื่อความปลอดภัย


4.สายดิน


ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยสายดินเป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟที่ออกแบบมาให้ข้างหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนอีกข้างหนึ่งต่อลงไปในดิน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 0 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการใช้งานมากขึ้น


5.หลักดิน


มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะหรือแท่งทองแดงที่ฝังลงไปในดิน ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลงดินได้สะดวก เพื่อไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจร


6.เบรกเกอร์


เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟ ที่ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดการลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าสูงเกินกว่ากระแสไฟฟ้าปกติที่ไหลผ่านก็จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าทันที และเราต้องกดเบรกเกอร์ใหม่เพื่อให้กระแสไฟไหลผ่านได้ครบวงจรและใช้งานได้อีกครั้ง


7.ฟิวส์


เป็นอีกหนึ่งระบบตัดไฟแบบนำความร้อน โดยจะหลอมละลายจนขาดเมื่อได้รับความร้อนที่เกิดจากระแสไฟเกินขนาดที่รับได้


และทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟ หลัก ๆ ภายในบ้านที่เราต้องรู้จัก เข้าใจถึงหน้าที่และการใช้งาน เพื่อจะได้นำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง


ขณะเดียวกัน เราควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อสายไฟต่าง ๆ ให้ และควรเลือกเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และยังช่วยประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายได้อีกมากทีเดียว

24,464 views0 comments
bottom of page