top of page
  • Writer's pictureDATA Trusted POWER

สายไฟต่อพ่วงกับเรื่องที่ควรรู้ ในการเลือกซื้อและเลือกใช้ให้ถูกต้องคงต้องบอกว่าแทบทุกบ้านจะต้องมีสายไฟต่อพ่วงไว้ใช้งานอย่างแน่นอน เพราะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ถูกผลิตมาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หลากหลายในคราวเดียวกัน ซึ่งสายไฟต่อพ่วงในปัจจุบันนี้ ต้องบอกว่ามีหลากหลายประเภทมากขึ้น และมีรูปแบบให้เลือกใช้เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในสมัยนี้ ที่ต้องการความสะดวกสบายที่ต้องมาพร้อมความปลอดภัยอีกด้วย


ข้อควรคำนึงในการเลือกซื้อสายไฟต่อพ่วง


การจะเลือกซื้อสายไฟต่อพ่วงมาใช้งานนั้น นอกจากจะคำนึงถึงแบรนด์สินค้าที่เชื่อถือได้แล้ว ยังมีสิ่งที่ควรตระหนักถึงเพิ่มเติมมากมาย ดังนี้


1.สายไฟต่อพ่วงที่ดีและเหมาะสมต่อการใช้งาน ควรจะมีฉนวนที่หุ้มสายไฟไว้ 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัยและคงทนของสายไฟ ไม่ให้ชำรุดได้ง่าย ๆ


2. จะต้องมีเบรกเกอร์ หรือฟิวส์ เพื่อช่วยป้องกันการไฟฟ้าเกินขนาด


3. เต้ารับของปลั๊กสายไฟต่อพ่วงจะต้องเน้นเลือกใช้ชนิดที่ทำมาจากทองเหลือง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและพึงเอาใจใส่ให้มากในการเลือกซื้อสายไฟต่อพ่วงที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อทุกครัวเรือน


4. ปลั๊กสายไฟควรจะมีสายอ่อน VCT และมีสายไฟทองแดงหุ้มอยู่ ซึ่งมีขนาดห้ามต่ำกว่า 0.824 ตร.มม. ที่เครื่องหมายการรับรองตามมาตรฐานของ มอก.


5. วัสดุที่ใช้ในการผลิตจะต้องดูมีคุณภาพที่ดี แข็งแรง คงทน ไม่หลวม หรือ หลุดง่าย และสายไฟจะต้องมีข้อที่ยืดหยุ่นดี เพื่อให้เหมาะสมต่อการโค้งงอต่าง ๆ


6. ค่าแรงดันไฟฟ้าจะต้องเหมาะกับไฟฟ้าที่ควรใช้ในประเทศไทย นั่นคือ อยู่ที่ 220 – 250 โวลต์


7. พลาสติกที่ใช้ทำเต้ารับจะต้องเป็นแบบ AVC เพราะเมื่อได้รับความร้อนสูง จะได้ไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้


5 วิธีใช้สายไฟต่อพ่วงอย่างเหมาะสม


1. หลังใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ากับสายไฟต่อพ่วงแล้ว ควรปิดสวิตซ์การใช้งานทันที รวมถึงถอดปลั๊กออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟต่าง ๆ ที่ยังค้างอยู่ได้


2. ไม่ควรใช้ปลั๊กต่อพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟมาก เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพราะ เป็นอุปกรณ์ที่มีการกระชากไฟเป็นช่วง ๆ อยู่เสมอ


3. ไม่ควรใช้ปลั๊กต่อพวงกันเอง เพื่อการเพิ่มความยาวในการใช้งาน เพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้จากช่วงรอยต่อของแต่อุปกรณ์แต่ละชิ้น ควรเลือกซื้อตามความยาวที่ต้องการใช้งานใน 1 ชิ้นเท่านั้น


4. ห้ามใช้งานปลั๊กสายไฟที่ขาด กรอบ หรือชำรุดโดยเด็ดขาด เพราะจะนำมาซึ่งการเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้


5. ไม่ควรใช้มือที่เปียกน้ำ หรือใช้สายไฟต่อพ่วงกับบริเวณที่มีน้ำขังหรือชื้นอยู่


สายไฟต่อพ่วงนับว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นในทุกบ้าน หากคุณเลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งาน และใช้อย่างถูกวิธีและชาญฉลาด จะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตความเป็นอยู่ในทุก ๆ วันของคุณได้มากขึ้นเลยทีเดียว

1,858 views0 comments
bottom of page