top of page
  • Writer's pictureDATA Trusted POWER

รู้จักกับสวิตซ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ และความเหมาะสมต่อการใช้งานสวิตซ์ไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกหนึ่งชิ้นสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างมาก เพราะปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ จำนวนมากก็มักมีระบบการเปิด – ปิดสวิตซ์เพื่อง่ายต่อการควบคุมการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้น ๆ แต่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เพียงเราเอ่ยชื่อขึ้นมาว่า “สวิตซ์ไฟ” แล้วเราจะเข้าใจได้ง่าย ๆ ก็ตาม ในความเป็นจริงแล้วสวิตซ์ไฟนี้มีอยู่หลายแบบมาก หรือตามที่เราพบเห็นทั่วไปแต่ก็อาจไม่ได้รู้และเข้าใจอย่างถูกต้องว่าสวิตซ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ มีชื่อเรียก และแบ่งตามประเภทการใช้งานต่างกันไป อาจมีทั้งที่เราคุ้นตา คุ้นหู เคยใช้งาน ไปจนถึงไม่เคยเจอ ไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยก็ได้ น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะ จะมีสวิตซ์แบบไหนบ้าง ไปทำความรู้จักกันเลย


หน้าที่และการทำงานของสวิตซ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ที่มีเหมือนกัน


ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นกันอย่างคร่าว ๆ สักเล็กน้อย เกี่ยวกับระบบการทำงานและหน้าที่ของสวิตซ์ คงเคยได้ยินกันมาบ้างกับคำว่า “วงจรปิด” และ “วงจรเปิด” ซึ่งเป็นศัพท์ทางไฟฟ้าเกี่ยวกับกลไกการทำงานของกระแสไฟฟ้า โดยวงจรปิดนั้นจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงาน (สวิตซ์เปิด) เนื่องจากมีการสัมผัสกันของหน้าวงจร ส่วนวงจรเปิดจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน (สวิตซ์ปิด) เนื่องจากไม่มีการสัมผัสกันของหน้าวงจร และหน้าที่ของสวิตซ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ที่มีเหมือนกันคือ ควบคุมการเปิดและปิดการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้านั่นเอง


สวิตซ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ เหมาะกับการใช้งานแบบใด


- สวิตซ์แบบกด


ลักษณะเป็นสวิตซ์ทางเดียวคือ ทำหน้าที่ทั้งเปิดและปิดในปุ่มเดียวกัน โดยการกดครั้งแรกเป็นการเปิดการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น กดอีกครั้งเพื่อปิดการทำงาน เช่น สวิตซ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น


- สวิตซ์แบบเลื่อน


หนึ่งในบรรดาสวิตซ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ นั้น สวิตซ์ไฟแบบเลื่อนเป็นอีกประเภทที่พบได้บ่อยและดูจะใกล้ตัวอย่างมาก โดยสวิตซ์เลื่อนทำงานง่าย ๆ คือ เลื่อนขึ้นบน เลื่อนลงล่าง เพื่อเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เช่น ไฟฉาย เป็นต้น


- สวิตซ์กระดก


เป็นประเภทสวิตซ์ที่พบได้รอบตัวที่สุดก็ว่าได้ สวิตซ์แบบกระดกมีการทำงานแบบเปิดปิดในปุ่มเดียวแต่มีการกระดกไปมา ฝั่งหนึ่งเพื่อเปิด อีกฝั่งหนึ่งเพื่อปิด เช่น สวิตซ์ปลั๊กไฟ หลอดไฟ เป็นต้น


- สวิตซ์แบบหมุน


ในประเภทของสวิตซ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ สวิตซ์แบบหมุนก็เป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีอยู่รอบตัวแต่เราอาจไม่ได้เจอบ่อย หรือไม่ได้จดจำว่ามันก็ถูกจัดให้เป็นสวิตซ์เหมือนกัน ทำงานโดยหมุนก้านสวิตซ์ให้เป็นรอบวงกลม สวิตซ์แบบนี้เรียกอีกชื่อได้ว่า สวิตซ์แบบเลือกค่า


เห็นหรือยังว่าสวิตซ์ที่เราเรียกกันอยู่นั้นแท้จริงแล้วมีอยู่หลายแบบหลายประเภท แล้วถึงจะเรียกว่าเป็นสวิตซ์เหมือนกันแต่วิธีการทำงานของสวิตซ์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ก็แตกต่างกันอยู่ดี

713 views0 comments
bottom of page