top of page
  • Writer's pictureDATA Trusted POWER

ติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน ความรู้พื้นฐานเพื่อความปลอดภัยที่ทุกคนควรมีแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนที่ติดตั้งไฟฟ้าในบ้านของตัวเอง เพราะด้วยความเชื่อมันในมือของช่างไฟฟ้า หรือคนติดตั้งไฟฟ้าในบ้านให้แก่เราหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้ว ซึ่งจริงอยู่...ที่ระบบไฟต่าง ๆ จะต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนย้ายเข้าไปอยู่ แต่การมีความรู้เบื้องต้นขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าไว้ตรวจสอบบ้าง ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่น้อยเลยทีเดียว เนื่องจากเราไม่มีทางคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เลย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอย่างไฟฟ้าชำรุด การวางระบบไฟฟ้ามีปัญหา ไม่ดีเท่าที่ควร หรือแม้แต่การที่ช่างไฟมีความประมาทถึงขั้นลืมติดตั้งสายดิน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งอันตรายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ และคนในครอบครัวได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาของสายไฟ และวิธีเดินระบบการติดตั้งไฟฟ้าในบ้านอย่างปลอดภัย


คุณรู้หรือไม่ ว่าอายุโดยเฉลี่ยของฉนวนหุ้มสายไฟ PVC คุณภาพดีนั้นอยู่ที่ประมาณ 10-15 ปี ดังนั้นการเลือกใช้สายไฟสีขาวที่รองรับกระแสไฟได้ 2500 W จะทำให้สังเกตการณ์เสื่อมสภาพได้ เมื่อใดก็ตามที่ที่หุ้มสายไฟฟ้าในบ้านนั้นค่อย ๆ เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง นั่นคือสัญญาณที่บอกว่า คุณควรเปลี่ยนสายไฟใหม่โดยไม่ควรรีรอ เพราะอาจเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร และอาจนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ได้ในที่สุด ดังนั้นบทความนี้จึงอยากจะแนะนำถึงการเดินระบบการติดตั้งไฟฟ้าในบ้านให้ปลอดภัยต่อคุณให้มากที่สุด

1. การต่อสายดินให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า


คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะเมื่อใดก็ตามที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะทำจากโลหะนั้นเกิดชำรุดขึ้น จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว การต่อสายดินให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นก็อุ่นใจได้มากกว่า และสามารถป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าที่อาจจะรั่วไหล เกิดเป็นอันตรายกับคนในบ้านได้

2. ฉนวนป้องกันไฟ


เป็นสิ่งที่ควรหมั่นเช็คอยู่เสมอ อย่าไม่ให้มีรอยฉีกขาด โดยเฉพาะช่วงขั้วต่อเข้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า หากพบว่าชำรุด อย่าชะล่าใจเป็นอันขาด คุณควรรีบซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที

3. สวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ


เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากต่อการเดินระบบไฟฟ้าในบ้านของคุณให้ปลอดภัย เพราะเมื่อคุณใช้หรือไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ๆ ก็ตามที ระบบจะสามารถตัดวงจรไฟฟ้าอย่างอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งการส่งสัญญาณไปยังสวิตซ์แบบอัตโนมัตินั้น จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้นั่นเอง


ข้อแนะนำในการติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน


1. เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน คุณควรแยกสายเมนไฟฟ้าไว้อย่างละชั้น และง่ายต่อการซ่อมแซมเมื่อมีปัญหา

2. ควรมีฝาปิดป้องกันน้ำ ความชื้น หรือฝุ่น ไม่ให้โดนตัวปลั๊กหรือสวิสต์ไฟ

3. หากคุณไม่มีความรู้เพียงพอ การเลือกใช้ช่างไฟที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน นับว่าเป็นอีกสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของคุณเอง


การติดตั้งไฟฟ้าในบ้านแม้จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไกลตัวและด้วยความเชื่อใจในตัวช่างไฟฟ้า อาจทำให้คุณประมาทต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และความไม่มีความรู้ขั้นพื้นฐานใด ๆ เกี่ยวกับระบบไฟเลย หรือแม้แต่การซ่อมไฟฟ้าเองแต่ยังขาดความรู้ทางด้านนั้น เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในบ้านขึ้นมา อาจเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายแก่ชีวิตของคุณได้ ดังนั้นการคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวคุณและสมาชิกในครอบครัว คือ สิ่งที่ควรมาก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ โดยเลือกใช้แต่สินค้าที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมาย มอก. รวมถึงดำเนินการโดยช่างที่ชำนาญการเท่านั้น

19 views0 comments
bottom of page