top of page

วิธีการชำระเงิน

1.ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี (Transfer)

ชื่อบัญชี :  บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด  ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) เลขบัญชี 706-1-02879-4

ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) เลขบัญชี 094-3-01571-6

วิธีการแจ้งการชำระเงิน

1.แจ้งหลักฐานชำระเงิน และชื่อ-สกุล ผ่านทางส่งอีเมล์ : service@datatrustedpower.com

2.แจ้งโอนเงินผ่าน LINE : datatrustedpower

line-add-friend-1024x264t.png

2.1 แอดมาที่ datatrustedpower ส่งหลักฐานการโอน และแจ้งชื่อ - นามสกุลที่สั่งซื้อ

2.2 จากนั้นรอพนักงานติดต่อกลับหรือยืนยันสถานะการสั่งซื้อ

3.แจ้งชำระเงินด้วยวิธีการส่งเอกสารมาทางแฟกซ์ มาที่ 02-8895035-9

4.แจ้งชำระเงินด้วยวิธีการโทรมาที่สายด่วน Hotline 02-8895042-3

bottom of page