top of page
DATA
FOR
OFFICE

RECOMMEND FOR YOUR OFFICE

ปลั๊กไฟ ออฟฟิศ

1.วิธีการเลือก ปลั๊กไฟสำหรับ ใช้ในสำนักงาน

-การเลือกปลั๊กไฟที่มีคุณภาพ ที่ยาวพอสำหรับการใช้ในสำนักงานเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อคุณต้องพรีเซ็นต์งานหรืออาจจะต้องแชร์ปลั๊กไฟให้กับผู้อื่น

-เลือกที่มีความหลากหลายของตัวช่องเสียบ เสียบได้ทั้งแบบหัวเสียบปกติ มีช่องUSB เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้น และควรมีสวิตซ์เปิด-ปิด เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเลือกใช้แต่ละช่อง

-ความทนทานและคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อการละลายของปลั๊กไฟ รวมถึงการช็อตที่อาจทำให้งานที่คุณทำอยู่เสียหายหรือหยุดชะงักลงได้

-ควรเลือกปลั๊กไฟที่รองรับกำลังไฟที่สำนักงานของคุณใช้ ซึ่งปกติกำลังไฟปกติของปลั๊กไฟจะอยู่ที่ 250 โวลต์

2.การใช้ปลั๊กไฟที่ถูกวิธี สำหรับใช้ในสำนักงาน

-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่ต้องการจะต่อกับปลั๊กไฟก่อนเสียบเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟ เพื่อป้องกันการกระชากไฟ อาจทำให้อุปกรณืช็อต หรือเสียหายได้

-ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟ หลายช่องหรือเต็มทุกช่องเสียบพร้อมๆกัน เพื่อป้องกันการใช้ไฟเกินกำลังจนเกิดเป็นความร้อน อาจทำสายไฟหรือเต้ารับละลายหรือเสียหาย

-เสียบปลั๊กไฟให้แน่นทุกครั้งที่ใช้งาน

-ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังจากใช้งานแล้ว ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟค้างไว้

3.ข้อควรระวังในการใช้ปลั๊กไฟ สำหรับใช้ในสำนักงาน

-เลือกใช้ปลั๊กไฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยมีเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ(มอก.)

-ไม่ควรใช้ไฟเกินกำลังไฟที่ปลั๊กไฟสามารถจ่ายไฟให้ได้ โดยปกติปลั๊กไฟจะมีกำลังไฟอยู่ที่ 250โวลต์

-หลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กไฟในพื้นที่ ที่มีน้ำหรือความชื้น

-ไม่ควรละเลย หรือใช้ปลั๊กไฟที่มีการชำรุด เช่น สายละลาย,ตัวเต้ารับเสียหาย,อุปกรณ์หลุด เพราะความประมาทเล็กๆน้อยๆอาจหมายถึงชีวิตได้

-หากระหว่างการใช้งาน เกิดมีประกายไฟ กลุ่มควัน หรือมีเสียงแปลกปลอมออกมาจากปลั๊กไฟ ให้รีบถอดปลั๊กรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อออกทันที

OUR SERVICES

FREE SHIPPING

OVER 500 THB

GUARANTEE

SECURED

CHECK OUT

bottom of page