top of page
DATA
FOR
LIVING ROOM

RECOMMEND FOR YOUR LIVING ROOM

ปลั๊กไฟ ห้องนั่งเล่น

1.วิธีการเลือก ปลั๊กไฟสำหรับใช้ใน ห้องนั่งเล่น

-การเลือกปลั๊กไฟใช้ในห้องนั่งเล่น หรือที่ไว้ทำกิจกรรมส่วนใหญ่ของตัวบ้าน ต้องเป็นปลั๊กไฟที่ได้รับมาตรฐานการรับรอง(มอก.) และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

-ความยาวของปลั๊กไฟที่ใช้ในห้องนั่งเล่น ควรเลือกปลั๊กไฟที่ค่อนข้างยาวหน่อยหรือดูตามความต้องการใช้งาน เพื่อสะดวกในการใช้และแชร์ปลั๊กไฟกับผู้อื่น ซึ่งปัจจุบันมีหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 1เมตร,3เมตร,6เมตร และอีกหลายขนาดให้ได้เลือก ควรมีชนวนหุ้มความร้อน 2 ชั้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-เลือกปลั๊กไฟที่มีสายดิน และตัวตัดไฟ เมื่อเกิดเหตุไฟรั่วหรือไฟช็อต และควรมีม่านเปิด-ปิด สำหรับป้องกันนิ้วมือหรือสิ่งต่างๆเข้าไปข้างในรวมถึงฝุ่นละอองด้วย

-การติดตั้งปลั๊กไฟแบบติดผนัง ความสูงมาตรฐานสำหรับช่องเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เช่น ทีวี,พัดลม,เครื่องดูดฝุ่น,โคมไฟตั้งโต๊ะ ควรจะอยู่ในระดับประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนสวิตซ์เปิด-ปิดไฟฟ้า ควรสูงประมาณ 110 เซนติเมตร เป็นระดับความสูงที่ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ไม่บัง รวมถึงความสูงกำลังเหมาะกับเด็กและผู้ใหญ่ทั่วไป

-ควรเลือกใช้แบบมีช่องการใช้งานหลากหลาย ทั้งช่องเสียบหัวปลั๊กไฟทั่วไป และแบบหัวปลั๊กUSB เพราะส่วนใหญ่สายชาร์ตโทรศัพท์หรือลำโพง มักจะเป็นหัวUSB ยิ่งเพิ่มความสะดวกแก่การใช้งานอย่างยิ่ง

2.การใช้ปลั๊กไฟที่ถูกวิธี สำหรับใช้ใน ห้องนั่งเล่น

-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่ต้องการจะต่อกับปลั๊กไฟก่อนเสียบเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟ เพื่อป้องกันการกระชากไฟ อาจทำให้อุปกรณืช็อต หรือเสียหายได้

-ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟ หลายช่องหรือเต็มทุกช่องเสียบพร้อมๆกัน เพื่อป้องกันการใช้ไฟเกินกำลังจนเกิดเป็นความร้อน อาจทำสายไฟหรือเต้ารับละลายหรือเสียหาย

-เสียบปลั๊กไฟให้แน่นทุกครั้งที่ใช้งาน

-ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังจากใช้งานแล้ว ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟค้างไว้

3.ข้อควรระวังในการใช้ปลั๊กไฟ สำหรับใช้ใน ห้องนั่งเล่น

-เลือกใช้ปลั๊กไฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยมีเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ(มอก.)

-ไม่ควรใช้ไฟเกินกำลังไฟที่ปลั๊กไฟสามารถจ่ายไฟให้ได้ โดยปกติปลั๊กไฟจะมีกำลังไฟอยู่ที่ 250โวลต์

-หลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กไฟในพื้นที่ ที่มีน้ำหรือความชื้น

-ไม่ควรละเลย หรือใช้ปลั๊กไฟที่มีการชำรุด เช่น สายละลาย,ตัวเต้ารับเสียหาย,อุปกรณ์หลุด เพราะความประมาทเล็กๆน้อยๆอาจหมายถึงชีวิตได้

-หากระหว่างการใช้งาน เกิดมีประกายไฟ กลุ่มควัน หรือมีเสียงแปลกปลอมออกมาจากปลั๊กไฟ ให้รีบถอดปลั๊กรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อออกทันที

OUR SERVICES

FREE SHIPPING

OVER 500 THB

GUARANTEE

SECURED

CHECK OUT

bottom of page