top of page
DATA
FOR
KITCHEN

RECOMMEND FOR YOUR KITCHEN

ปลั๊กไฟ ห้องครัว

1.วิธีการเลือก ปลั๊กไฟสำหรับใช้ใน ห้องครัว

-การเลือกปลั๊กไฟใช้ในห้องครัว ต้องเป็นปลั๊กไฟที่ได้รับมาตรฐานการรับรอง(มอก.) และรับรองคุณภาพ

-เลือกปลั๊กไฟที่มีสายดิน และตัวตัดไฟเมื่อไฟเกิน หรือเมื่อเกิดเหตุไฟรั่วหรือไฟช็อต เพราะในห้องครัวมีทั้งความชื้นรวมไปถึงความร้อนอยู่มาก และควรมีม่านเปิด-ปิด สำหรับป้องกันสิ่งต่างๆเข้าไปข้างใน รวมถึงเศษจากการทำอาหาร

-เลือกใช้ปลั๊กไฟที่มีชนวนหุ้ม 2 ชั้น และทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐานไม่ละลายง่าย

-มีช่องเสียบที่ตัวปลั๊กไฟที่หลากหลาย เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมักมีหัวปลั๊กที่แตกต่างกัน ทำให้สะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้น

2.การใช้ปลั๊กไฟที่ถูกวิธี สำหรับใช้ใน ห้องครัว

-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่ต้องการจะต่อกับปลั๊กไฟก่อนเสียบเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟ เพื่อป้องกันการกระชากไฟ อาจทำให้อุปกรณืช็อต หรือเสียหายได้

-ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟ หลายช่องหรือเต็มทุกช่องเสียบพร้อมๆกัน เพื่อป้องกันการใช้ไฟเกินกำลังจนเกิดเป็นความร้อน อาจทำสายไฟหรือเต้ารับละลายหรือเสียหาย

-เสียบปลั๊กไฟให้แน่นทุกครั้งที่ใช้งาน

-ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังจากใช้งานแล้ว ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟค้างไว้

3.ข้อควรระวังในการใช้ปลั๊กไฟ สำหรับใช้ใน ห้องครัว

-เลือกใช้ปลั๊กไฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยมีเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ(มอก.)

-ไม่ควรใช้ไฟเกินกำลังไฟที่ปลั๊กไฟสามารถจ่ายไฟให้ได้ โดยปกติปลั๊กไฟจะมีกำลังไฟอยู่ที่ 250โวลต์

-หลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กไฟในพื้นที่ ที่มีน้ำหรือความชื้น

-ไม่ควรละเลย หรือใช้ปลั๊กไฟที่มีการชำรุด เช่น สายละลาย,ตัวเต้ารับเสียหาย,อุปกรณ์หลุด เพราะความประมาทเล็กๆน้อยๆอาจหมายถึงชีวิตได้

-หากระหว่างการใช้งาน เกิดมีประกายไฟ กลุ่มควัน หรือมีเสียงแปลกปลอมออกมาจากปลั๊กไฟ ให้รีบถอดปลั๊กรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อออกทันที

OUR SERVICES

FREE SHIPPING

OVER 500 THB

GUARANTEE

SECURED

CHECK OUT

bottom of page