ไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันยังไงไม่ให้เกิดกับบ้านเราเอง

ไฟฟ้าลัดวงจร คืออะไร   ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดจากสายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้มมาแตะกัน ทำให้วงจรสั้นลง ตรงจุดที่สายไฟแตะกันมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำกระแสไฟ...